Browsing Tag

Sr. Yashwantrao Chavan State Literary Awards

स्व.यशवंतराव चव्हाण राज्य वाङ्मय पुरस्कारांसाठी प्रवेशिका व पुस्तके पाठविण्याचे आवाहन

'सरफोजीराजे भोसले बृहन्महाराष्ट्र पुरस्कारा’साठी महाराष्ट्र परिचय केंद्र, नवी दिल्ली येथे प्रवेशिका पाठविता येणार नवी दिल्ली, 13 : महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने देण्यात
Read More...